โลโก้เว็บไซต์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด รับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ โครงการ sangha biz course  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด รับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ โครงการ sangha biz course

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 626 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        Singha Biz Course เป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้บริหาร ระดับสูงของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ฝึกความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ได้ประสบการณ์จริง ตั้งแต่ เข้าประชุม สำรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง วางกลยุทธ์ นำเสนองานฯ ที่จะทำให้คุณได้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา แบบคนทำงานเป็น

                        อีกทั้งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกูรูและผู้เชี่ยวชาญ ระดับประเทศในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ด้านกลยุทธ์ การตลาด การบริหารจัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากร บุคคล ฯลฯ โดยมีระยะเวลาฝึกอบรมและทำงาน 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://singhabizcourse.com/2020/

>>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมคลิก<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา