โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ออกบูธให้บริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักและผลไม้ ในงาน เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ออกบูธให้บริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักและผลไม้ ในงาน เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย” ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย  ตั้งอยู่ ยัง ร.ส.พ. เดิม ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการตรวจหาสารพิษตกค้างในอาหารที่ศูนย์อาหารปลอดภัยฯ แห่งนี้ ในการนี้ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในอาหาร พร้อมทั้งให้บริการตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผักและผลไม้ก่อนนำจำหน่ายใน ศูนย์อาหารปลอดภัยฯ อีกด้วย ซึ่งรัฐมนตรีฯ ผู้บริหารฯ และสื่อมวลชม เข้าเยี่ยมชมบูธ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นจำนวนมาห ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา