โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้าศึกษาดูงานด้าน Smart sender และ Smart farm เกษตรอัจฉริยะ ที่ เอเจนาฟาร์ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้าศึกษาดูงานด้าน Smart sender และ Smart farm เกษตรอัจฉริยะ ที่ เอเจนาฟาร์ม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้(12 ธันวาคม 2562) นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้าน Smart sender และ Smart farm เกษตรอัจฉริยะ ที่ เอเจนาโน ไฮโดรฟาร์ม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว เชียงราย โดยมีอาจารย์สจิตรา จีนะวงษ์ และอาจารย์ชญภพ  บุญทาศรี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา