โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Multiframe | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Multiframe

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Multiframe ในระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายและบุคคลภายนอก จำนวน  70 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ  มะโรหบุตร และ นายประสิทธิ์. สาระมาศ ระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา