โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส  แสวงงาม อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา