โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดทำบัตรนักศึกษาและบุคลากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดทำบัตรนักศึกษาและบุคลากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2562) งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน จัดบริการทำบัตรนักศึกษา ตามบันทึกความตกลงร่วมมือในการจัดการบริการผ่านระบบ Krungthai Digital Platform โดยมีนักศึกษา ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ เข้ารับบริการ โดยบัตรนักศึกษาแบบใหม่นี้ นักศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นบัตร ATM หรือรูดซื้อสินค้าได้ รวมทั้งยังได้บริการติดตั้งแอพพิเคชั่น กรุงไทย NEXT ที่สามารถเข้าดูความเคลื่อนไหวทางบัญชีและทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางมือถือในรูปแบบโมบายแบงค์กิ้งได้  โดยในวันนี้การเปิดบัญชีจะเป็นการเปิดบัญชีในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีเอกสาร โดยทั้งหมดจะเป็นเอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา