โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 36 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา