โลโก้เว็บไซต์ โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหินและปลามูดหน้านอ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหินและปลามูดหน้านอ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน น่าน ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกันจัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหินและปลามูดหน้านอ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศลำน้ำว้า น้ำปาด น้ำปัน (เพาะพันธุ์ปลาเลียหินปล่อยสู่แหล่งน้ำ) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเลียหินและปลามูดหน้านอฯ ซึ่งโครงการนี้ได้รับประสานความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ และอาจารย์เชาวลีย์ ใจสุข อาจารย์ประจำสาขาประมง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาเลียหินและปลาหน้านอแก่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลามิให้สูญพันธุ์ หรือลดน้อยลงไป หลังจากเสร็จสิ้นการเพาะพันธุ์ปลาแล้ว ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำว้า น้ำปาด น้ำปั้น จำนวน 1 ล้านกว่าตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศและทรัพยากรของสัตว์น้ำของตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา