โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 671 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 13 ปี 15 ปี และ 18 ปี การประกวดสปอร์ตแดนซ์ฟอร์เดอะควีน และการประกวดกองเชียร์-ลีดเดอร์ ซึ่งจัดกิจกรรมโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื่องดื่มเกลือแร่ สปอนเซอร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย ที่ต้องการให้นักเรียน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนต่างจังหวัดอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา