โลโก้เว็บไซต์ ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รับบัตรนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รับบัตรนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์จากงานวิชาการ  ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รับบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารวิทยบริการ โดยนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้ 

  1. บัตรประชาชนตัวจริง 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  

หากพ้นกำหนดดังกล่าวนักศึกษาจะต้องไปรับบัตรนักศึกษาด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา