โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 22 ปี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 22 ปี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562)เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 22 ปี และกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซ่าง ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับ อนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่าซ่างงาม ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา