โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา จัดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา จัดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย ยกระดับศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่ ประสบการณ์งานวิจัย จากหิ้งสู่ห้างพาณิชย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจาย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป รองผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการที่ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ช่วยเหลือและวิจัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา