โลโก้เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ต้องการสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ต้องการสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนรัฐบาล ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 52 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครผู้ต้องการสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนรัฐบาล ประจำปี 2563  ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดทุนคลิกที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา