โลโก้เว็บไซต์ งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) ทีมงานแนะแนว งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย  มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน และเข้าพบอาจารย์แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา