โลโก้เว็บไซต์ งานแนะแนว ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานแนะแนว ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาในจังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 370 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 8 พฤศจิกายน 62 ทีมงานแนะแนว งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 100 คน และเข้าเยี่ยมอาจารย์แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม และ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา จ.แพร่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา