โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดเชียงราย  ปี 2562 -2563 และสรุปผลการดำเนินการ ปี 2561-2562 ณ ห้องประชุมจอมกิติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา