โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้(4 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยรองคณบดี รองผู้อำนวยการและหัวหน้างาน สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference กับ 6 เขตพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและบริหารโครงการ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้โครงการตั้งต้นและพัฒนาไปสู่แผนงโครงการระดับชาติและเกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา