โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมคิกออฟ เชียงของรีไซเคิลเซนเตอร์ และร่วมเปิดศูนย์เชียงรายรีไซเคิล เซนเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมคิกออฟ เชียงของรีไซเคิลเซนเตอร์ และร่วมเปิดศูนย์เชียงรายรีไซเคิล เซนเตอร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์อมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม “คิกออฟ” เชียงของรีไซเคิลเซนเตอร์ และร่วมเปิดศูนย์เชียงรายรีไซเคิล เซนเตอร์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ศูนย์เชียงรายรีไซเคิล เซนเตอร์ เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ วัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ ตลอดจนพื้นที่กลุ่มอำเภอดำเนินโครงการบริหารสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) ในการบริหารจัดการขยะ ซึ่งได้กำหนดทิศทางการบริหาร โดยใช้แอพพลิเคชั่น ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ

ภาพ/ บุญธรรม  อยู่อินทร์

ข่าว/ กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา