โลโก้เว็บไซต์ งานสหกิจศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานสหกิจศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 557 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (22 ตุลาคม 2562) งานสหกิจศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้เข้าฝึกงานที่สถานประกอบการจริง ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งนำความรู้ที่เรียนมาพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ โดยแต่ละกลุ่มได้คิดโปรเจคในการแก้ไขปัญหาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่ม เมื่อฝึกงานเสร็จจะนำผลงานที่นักศึกษาได้ทำมานำเสนอเพื่อประเมินให้คะแนน ณ ลานกิจกรรม อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา