โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการบัญชี นำเสนอ Term paper จากการเรียนการสอนรายวิชา การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาสาขาการบัญชี นำเสนอ Term paper จากการเรียนการสอนรายวิชา การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. สาขาการบัญชี จัดให้มีการนำเสนอ Term paper จากการเรียนการสอนรายวิชา การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจต่าง ๆ  เพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง  และสามารถประหยัดภาษีได้สูงสุด โดยในกระบวนวิชาได้จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาการวางแผนภาษีจากธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งการนำเสนอได้มีการประเมินจากคณะกรรมการที่มาจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย : Chiang Rai Area Revenue office ซึ่งประกอบไปด้วย คุณเกรียงไกร เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ,คุณสุนีย์ ตันมะละ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ และคุณสรร โศจิรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา