โลโก้เว็บไซต์ นศ.การตลาด จัดโครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้องปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านริมลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การตลาด จัดโครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้องปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านริมลาว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กันยายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 23 กันยายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้องปี 6 ให้กับโรงเรียนบ้านริมลาว ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้วซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) และฝึกการเสียสละเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมี อาจารย์ณฐมน  ทรัพย์บุญโต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา