โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สรรพากร จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนหรือสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย (RD go Campus) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สรรพากร จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนหรือสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย (RD go Campus)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 587 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ กรมสรรพากร จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนหรือสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย (RD go Campus) ในระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมี อาจารย์อนิรุจ  สงค์ธนาพิทักษ์ ผู้ช่วยรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายสุรพล  วัฒนโยธิน สรรพากรพื้นที่เชียงราย เป็นประธานเปิดงาน  

              โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนหรือสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย (RD go Campus)นี้ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างร่วมกันกับ กรมสรรพกร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจของนักศึกษา ให้มีศักยภาพมีความพร้อมที่จะทำงาน รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษีอากรทำให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการชำระภาษีอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบในการชำระภาษีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา