โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมแถลงข่าวและร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมแถลงข่าวและร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันนี้ (26 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. อาจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม "สืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก" ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
                   และในเวลา 13.30 น. อาจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม "สืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2562 รวมเป็นระยะเวลา 5 วัน 5 คืน ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ตำบลเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภายในงานเป็นงานแสดงงานศิลป์ล้านนนา มรดกวัฒนธรรม  สาธิต เผยแพร่ จำหน่วยผลิตภัณฑ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา  จังหวัดน่าน เป็นต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา