โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการประกวดหรือคลิปวีดีโอ หัวข้อ  ราชมงคลเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศผลการประกวดหรือคลิปวีดีโอ หัวข้อ ราชมงคลเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1487 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลการประกวดหรือคลิปวีดีโอ

หัวข้อ “ ราชมงคลเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1              ทีม U –Happy MK Team

รางวัลชนะเลิศดันดับ 2            ทีม ชายไทยกับมหาลัยของเขา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3            ทีม MG ออนทัวร์ RMUTL CR

รางวัลชมเชย                        ทีม ลูกหมูสามตัวกับพ่อบ้านใจกล้า พาเที่ยว มทร.

รางวัลชมเชย                        ทีม ตามติดชีวิต นศ. RMUTL CR

รางวัลชมเชย                        ทีม สี่สาวเทคโน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

                      รางวัลชนะเลิศอันดับ 1          ทีม บ้านเรา

     รางวัลชนะเลิศดันดับ 2           ทีม  Power of  RMUTL CR

     รางวัลชนะเลิศอันดับ 3              -

หมายเหตุ     1.ให้ทีมที่ได้รับรางวัลเตรียมสำนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ

                   2.ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียติบัตรทุกคน

                                                        3. สอบถามรายละเอียดติดต่อ พี่นุ้ย  เบอร์โทร 091-1435973


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา