โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการทำถนนด้วยยางพาราต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและสถาผู้แทนราษฎรร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการทำถนนด้วยยางพาราต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและสถาผู้แทนราษฎรร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายจตุรงค์ คำขาว นักวิชาการศึกษา กลักสูตรวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง ให้ความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การทำถนนด้วยยางพารา” กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สถาผู้แทนราษฎรร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องปาล์มและยางพารา โดยมีนายวีระกร คำประกอบ ประธานกรรมาธิการวิสามัญเป็นประธานในที่ประชุม และมีนายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายไพรัช  ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ ณ บ้านหัวฝาย หมู่ 5 ตำบลห้วยทราย เชื่อมบ้านสะลวงนอก หมู่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานถนนต้นแบบพาราดินซีเมนต์ โดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างตามนโยบายรัฐบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา