โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดานางสาวพรพิมล  ยอดสุวรรณ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดานางสาวพรพิมล  ยอดสุวรรณ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 4 สิงหาคม 2562 อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบพวงรีดแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพ่อบุญเกิด ยอดสุวรรณ บิดาของนางสาวพรพิมล  ยอดสุวรรณ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี ณ ศาลาวัดสักกวัน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา