โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และ 2 รางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และ 2 รางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1045 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และ 2 รางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ Oral News Report 
                       นายชญานนท์ เทพอุดม นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขัน Crossword Game 
                       นายเจษฎา ใสสว่าง และนางสาวศรารัตน์ ใหม่วงค์ นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ Speedy Quiz 
                       นายศุภชัย เฟื่องฟู นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมฯ โลจิสติกส์
                       และนายอมเรศ แสนใจบาล นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสต์ติกส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ Singing Contest 
                       นายสิทธิณรงค์ กันร้าย นศ.หลักสูตรการจัดการโลจิสต์ติกส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทการแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 
                       นายปฏิภาณ หมั้นขัน นศ.หลักสูตรการบัญชี
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ อาจารย์ธิษรา ศรัทธารัตน์ธนา, อาจารย์วิไลพรรณ สุรินทร์ธรรม และ Aj.Janine Alexardra S.Viernesออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา