โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประกวดดาวเดือน ประจำปี 2562 RMUTL CR FRESHY STAR CONTEST 2019  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประกวดดาวเดือน ประจำปี 2562 RMUTL CR FRESHY STAR CONTEST 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1060 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม RMUTL CR FRESHY STAR CONTEST 2019 งานประกวดดาวเดือน ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มทร.ล้านาเชียงราย โดยผลการตัดสิน
รางวัลการประกวดประเภทดาวมหาวิทยาลัยฯ
    รางวัลที่ 1 นางสาวเบญญาภา กองอุดม
    รางวัลที่ 2 นางสาวกานต์มณี เสนา
    รางวัลที่ 3 นางสาวชลลาธร ไชยวงค์
    รางวัลที่ ชมเชย นางสาวธิติมา สิทธิวงศ์
    รางวัลที่ ชมเชย นางสาวมรกต มีมานะ
รางวัลการประกวดประเภทเดือนมหาวิทยาลัยฯ
    รางวัลที่ 1 นายจิรายุ เชื้อเมืองพาน
    รางวัลที่ 2 นายกิตติธัช ศรปาละ
    รางวัลที่ 3 นายมนต์มนัส เพิ่มเยาว์
    รางวัลที่ ชมเชย นาย พัชรพล อินสมบัติ
    รางวัลที่ ชมเชย นายมนต์มนัส เพิ่มเยาว์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา