โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน บริษัท นิวไทยอินเตอร์ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน บริษัท นิวไทยอินเตอร์ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 382 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน บริษัท นิวไทยอินเตอร์ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด
รับสมัคร
- พนักงานการตลาด 1 ตำแหน่ง 
-พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
- เทคนิคคอมและกราฟฟิกดีไซน์ (สำหรับการอัพเดทเว็บไซต์ + Facebook ของบริษัท) 1 ตำแหน่ง 
- เลขา 1 ตำแหน่ง
ทดลองงาน 3 เดือน เดือนละ 9,000 บาท
เมื่อผ่านการทดลองงาน เงินเดือน 12,000 บาท
ทำงานจันทร์ถึงเสาร์ หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน+วันหยุดนักขัตฤกษ์และประกันสังคมตามกฎหมาย
- พนักงานขับรถยนต์ 4 ตำแหน่ง มีความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษเงินเดือน 7,500 บาท+ออกนอกสถานที่วันละ 200 บาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา