โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นหรือคลิปวีดิโอ หัวข้อ ราชมงคลเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นหรือคลิปวีดิโอ หัวข้อ ราชมงคลเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานจัดหานักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงราย
จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ความยาว 1.5 - 3 นาที
ในหัวข้อ “ราชมงคลเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

รางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลๆ ละ 500 บาท (จำนวน 2 รางวัล)

เงื่อนไขการผลิตผลงาน
- บันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MP4 หรือ MOV ลงแผ่น CD/DVD
- ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ความยาว 1.5-3 นาที (รวมเครดิต)
- เป็นผลงานที่คิดและทำขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผลงานผู้อื่น

การส่งผลงาน
- กรอกใบสมัครพร้อมส่งผลงาน (แผ่นCD/DVD) : 13 สิงหาคม 2562 (ก่อน 13.00 น.)
ที่ห้องงานจัดหานักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
- ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
1. เป็นนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (รวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.) 
2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบเป็นทีม จะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว
3. บุคคล/ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 เรื่อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
พี่นุ้ย โทร. 091-143-5973


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา