โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน RMUTLCON วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน RMUTLCON วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (24 กรกฏาคม 2562) อาจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11  "วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม" (RMUTLCON)ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ โดยมีพลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวเปิดงานและ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ บทบาทมูลนิธิโครงการหลวงในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม และมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ   รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้กล่าวรายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา