โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดการประชุมทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา