โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันแห่เทียนพรรษาและร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันแห่เทียนพรรษาและร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 831 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอนุรักษาวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562  โดยในวันนี้มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาโดยการตกแต่งของนักศึกษาแต่ละสาขา และร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา