โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 585 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งพิธีไหว้ครูครั้งนี้ได้มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งผูกข้อไม้ข้อมือ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมอันดีงาม  และเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์สู่น้องนักศึกษาใหม่  ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย
           และในช่วงสายศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูช่างและพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ณ ลานพระวิษณุกรรม มทร.ล้านนา เชียงราย โดยชาววิศวกรรมมีความเชื่อว่าพระวิษณุกรรมจะรับเทวโองการต่าง ๆจากพระอินทร์ เพื่อสร้าง อุปกรณ์ สิ่งของ อาคาร ต่าง ๆ มากมาย และเป็นผู้นำวิชาช่าง มาสอนแก่มนุษย์ นับแต่นั้นมามนุษย์จึงรู้จักการสร้างและใช้งานสิ่งของต่าง ๆ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู  เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพที่มีต่อครูบาอาจารย์และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นิสิต นักศึกษา เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา