โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้(26 มิถุนายน 2562) ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยเชิญพระปลัดสุขสันติ  ธิตธรรมโม เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จากวัดห้วยทรายขาวมาทำพิธี ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ซึ่งต้นเทียนทั้ง 5 ต้นที่แยกออกเป็นสาขาจะนำไปถวายวัดในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ต่อไป ถือได้ว่าเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานจากรุ่นสู่รุ่น ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา