โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษา โครงการทุนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษา โครงการทุนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) งานวิชาการและทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการรายงานตัวของนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการลงทะเบียน การดูปฏิทินการศึกษา ข้อมูลอื่นๆที่สำคัญที่เกี่ยวการศึกษา ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา