โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 411 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมกันนี้ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ  จากงานประกันคุณภาพการศึกษา นางแสงเดือน  ชมภูมิ่ง จากงานวิชาการและงานทเบียน นายณรงค์ฤทธิ์  สมใจ จากงานวิทยบริการและนายสุระพงษ์   โด่งดัง จากงานกิจการนักศึกษา เข้าพบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติตัวในเข้าศึกษาต่อ การเรียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ

ภาพ:สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา