โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีทำบุญขึ้นหอใหม่ ต้อนรับนักเรียนโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีทำบุญขึ้นหอใหม่ ต้อนรับนักเรียนโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (14  มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง จัดพิธีทำบุญขึ้นหอใหม่ ณ อาคารหอพักนักเรียนทุนนวัตกรรม (หอพักหมายเลข3) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าพัก โดยได้เรียนเชิญคณะสงฆ์จากวัดห้วยทรายขาวมาทำพิธี พร้อมกันนี้คราจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารเก่า มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา