โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศจากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทยบุคคลชายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์ ในระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา