โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2562 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. ทีมคณะกรรมการจัดหานักศึกษาใหม่ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา