โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 5 ประจำปีการศึกษา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 5 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 626 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ (13  พฤษภาคม 2562) เวลา 8.30 น. งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยเป็นการสอบในระดับ ปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา