โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำกลุ่มวิสากิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ดงมะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำกลุ่มวิสากิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ดงมะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ได้นำกลุ่มวิสากิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลดงมะดะ อเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  เข้าศึกษาดูงาน จังหวัดเชียวรายและจังหวัดพะเยาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  เพื่อการท่องเที่ยงเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 2 ถึง 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เกิดแนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มในการที่จะพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและก้าวไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา