โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เขา้ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดเชียงราย และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 99 รูป ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เขา้ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดเชียงราย และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 99 รูป ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น.  คณะผู้บริหาร นำโดยนางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดเชียงราย และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 99 รูป ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา