โลโก้เว็บไซต์ กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 37 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 1-20 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา