โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือการดำเนินงาน การจัดการศึกษาร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา เชียงราย กับ สถาบันอาชีวศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือการดำเนินงาน การจัดการศึกษาร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา เชียงราย กับ สถาบันอาชีวศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานในการประชุมการจัดการศึกษาร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับสถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ โดยมีผู้บริหารจากวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหารือแนวททางในการดำเนินงานในด้านหลักสูตร งบประมาณการเบิกจ่ายและบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามระเบียบ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา