โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้(23 เมษายน 2562)  อาจารย์ประภาส   สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย  และคุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมทางไกล (vdo conference) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงาย ครั้งที่ 2/2562 กับคณะกรรมการดำเนินงานทั้ง 6 เขตพื้นที่  ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา