โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเป็นวันที่สอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเป็นวันที่สอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ช่วงเช้าของวันที่ 9 เมษายน 2562 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเป็นวันที่สอง โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีโดยในพิธีกรอารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชิญใบพลู 7 ใบถวายพระธรรมราชานุวัตร ประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบแด่พระรัตนมุนี พระเถราจารย์ จากนั้น พระรัตนมุนี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระคาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย คนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาครแล้วมอบให้ประธานพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวคาถาตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนดถึงคอคนโท แล้วปิดฝาคนโทให้สนิท 
          ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประเคนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ สดับรับพร จากนั้น ประธานในพิธีกราบลาพระเจ้าล้านทอง พระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถ และกราบลาพระธรรมราชานุวัตร ประธานสงฆ์ 
          เมื่อเวลา 12.00น. โหรหลวงจากราชสำนักตั้งพิธีบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียนแว่นที่ 1 โหรหลวงส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เวียนแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออกแล้วส่งเวียนไปทางด้านขวา เมื่อผ่านถึงคนสุดท้ายส่งแว่นเทียนให้โหรหลวงทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนทั้ง 3 แว่นเทียน เป็นเสร็จสิ้นพิธี แล้วประธานในพิธีเชิญคนโทออกจากพระอุโบสถ ก่อนขึ้นรถประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ออกเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครต่อไป
          โดยเมื่อประกอบพิธีตามแบบโบราณธรรมเนียมตามที่สำนักพระราชวังกำหนดแล้ว จังหวัดเชียงรายจะได้อัญเชิญน้ำอภิเษกเข้าสู่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ต่อไปยังวัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามลำดับ เพื่อประกอบพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีตามลำดับต่อไป
           ทั้งนี้ พิธีทำน้ำอภิเษกได้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีเบื้องต้น โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้กำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลอีกด้วย

cr.ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา