โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี จัดโครงการเปิดประสบการณ์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ สู่นักบัญชีมืออาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการบัญชี จัดโครงการเปิดประสบการณ์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ สู่นักบัญชีมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ "เปิดประสบการณ์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ สู่นักบัญชีมืออาชีพ"  ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีสุดท้ายเข้าศึกษาดูงานเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี โดยได้ความรู้ทั้งทางด้านการวางแผนทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการทำงานของสำนักงานศุลกากร และได้เห็นกระบวนการผลิตจริงจากโรงงานผลิตมาม่า ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา