โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานโรงเรียนในอุตสาหกรรมบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานโรงเรียนในอุตสาหกรรมบริการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (25 มีนาคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ในโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานโรงเรียนในอุตสาหกรรมบริการ โดยมี ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ สถานประกอบการ นักเรียนและผู้ปกครอง ให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการ การเดินทาง การเรียนการสอน การใช้ชีวิต เพื่อผู้ปกครองได้สักถามข้อสงสัยในการเรียนและความปลอดภัยที่นักเรียนจะได้รับรวมถึงอัตราค่าจ้าง โดยกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ซึ่งในวันนี้เป็นการพบปะสถานประกอบการและตอบข้อสักถามในการทำงาน และในวันพรุ่งนี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกันก่อนทำงาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา