โลโก้เว็บไซต์ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ประสงค์รับนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ประสงค์รับนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 489 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เนื่องด้วย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ประสงค์รับนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เปิดรับสมัคร วันนี้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2562 โดยสถานที่รับสมัครและปฏิบัติงานประกอบด้วย (สมัครที่ไหน ทำงานที่นั่น)
            1. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกปูแกง) ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงาย
            2. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ดล.1(วังแก้ว) ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
            3. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ดล.6 (จำปาทอง) ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา